Teamontwikkeling

TEAMONTWIKKELING​

Nieuwe Mores helpt jullie groeien naar krachtig leiderschap, sterke teams en succesvolle organisaties. Dit is altijd maatwerk en wordt afgestemd op het team en op de ambitie of het probleem wat er ligt. We gaan geen uitdaging uit de weg!

Nieuwe Mores heeft meer dan 12 jaar ervaring in het werken met teams en organisaties in strategie en ontwikkelingsvraagstukken. Geen traject en geen training is hetzelfde. We maken gebruik van de tools die het beste passen bij de uitdaging die er ligt. We hebben kennis van vele methodieken en modellen en weten deze passend in te zetten. 

Ambities die we je helpen waarmaken zijn bijvoorbeeld:

  • Het creëren van een gezamenlijke (strategische) missie en identiteit.
  • Leiderschap vergroten om zo succesvoller te zijn. 
  • Kernwaarden en normen vertalen naar omgangsvormen en samenwerking.

 

Problemen waar we je mee kunnen helpen zijn bijvoorbeeld:

  • Slechte sfeer in het team vastpakken, onderzoeken en oplossen.
  • Diversiteit (in communicatie, mening, …) als kans inzetten in plaats van dit als probleem blijven ervaren.
  • Een moeizame samenwerking verbeteren, zowel intern als extern.

Organisatie-opstellingen en systemisch werk

Onoverzichtelijke en ontregelende situaties in teams en organisaties, zonder duidelijke aanleiding en zonder duidelijke vraag. Frustrerend! Je weet als leidinggevende niet meer waar je moet beginnen.

Een organisatieopstelling kan je dan helpen om het grotere geheel te begrijpen én de juiste interventies in te zetten. In plaats van in te zoomen op het probleem, neem je in een opstelling juist afstand om zo inzicht te krijgen in herhalende patronen en de effecten daarvan op de dagelijkse gang van zaken.

Organisatieopstellingen worden ook vaak ingezet als een diagnostisch instrument. Om helder te krijgen wat er speelt binnen een organisatie, een afdeling of een team zodat daarna de juiste stappen gezet kunnen worden.
Systemisch werk - Nieuwe Mores
Systemisch werk - Nieuwe Mores

Worstel jij ook met de doorvertaling van ethiek & zingeving in leiderschap en de borging in bedrijfsvoering en cultuur?

Ik maak tijd voor je. Mail of bel me voor een vrijblijvende afspraak. Je weet dan direct hoe Nieuwe Mores je kan helpen. 

LEGO® SERIOUS PLAY®

Met de LEGO® SERIOUS PLAY® methode, (LSP) is 100% van de deelnemers 100% van de tijd betrokken. Met deze werkvorm garanderen we dat iedereen zijn inbreng gehoord en gezien wordt.

LSP is een gefaciliteerde denk-, communicatie- en probleemoplossende techniek. Het is gebaseerd op uitgebreid onderzoek op het gebied van organisatieontwikkeling, psychologie en leren, en is gebaseerd op het concept van het vrij maken van potentie waarvan je nog niet weet dat je het weet.

De LSP-methode is gebaseerd op een reeks fundamentele overtuigingen over leiderschap en organisaties:

  •  Leiders hebben niet alle antwoorden. Hun succes hangt af van het horen van ieder zijn stem.
  •  Gelukkig willen mensen van nature bijdragen, deel uitmaken van iets groters en eigenaarschap nemen.
  •  Dit kan door een ieder de kans te geven om iets bij te dragen en zich uit te spreken. Zo ontstaat een breed gedragen en een duurzamer bedrijfsmodel.

 

Dus een gezamenlijke visie ontwerpen, gedragen kernwaarden ontwikkelen, strategie ontwikkeling rondom een nieuw product of een nieuwe dienst, maar ook het lastige gesprek over hoe we met elkaar omgaan binnen dit bedrijf… het kan allemaal met LEGO® SERIOUS PLAY®.

Nieuwe Mores is gecertificeerd LSP facilitator door de Association of Master Trainers.

LEGO® SERIOUS PLAY® - Nieuwe Mores
LEGO® SERIOUS PLAY® - Nieuwe Mores

intervisie

in·ter·vi·sie (de; zelfst. naamwoord) 1 georganiseerd overleg tussen collega’s om het functioneren te verbeteren.

Intervisie is van en met elkaar leren.

Intervisie

Het potentieel van teams beter benutten en laten groeien? Dan is intervisie een effectieve methodiek die je direct kunt toepassen in teams waar samenwerking en veiligheid al aanwezig zijn.
Intervisie gaat over het onderzoeken hoe jij je invloed kunt vergroten op een werkprobleem of uitdaging die je ervaart. Het belangrijkste kenmerk van intervisie is dat er geen externe oplossingen of adviezen worden gegeven. Het gaat over meer inzicht krijgen in je eigen blinde vlekken. Je leert hoe je zelf andere dingen kunt doen, om zo het proces of het probleem waar je in zit op een andere manier aan te vliegen.
Door intervisie met elkaar te doen, ben je in staat om afstand te nemen van je casus en de casus vanuit andere hoeken te aanschouwen. Dit zijn veelal hoeken waar je zelf niet 1-2-3 op komt. Gewoon omdat dit niet de hoeken zijn vanwaaruit je instinctief de beweging maakt.

Intervisie doe je in een min of meer vaste groep van 6-10 deelnemers (peers) en volgens een strakke methodiek. Je leert in drie begeleide sessies, zelfstandig intervisie toe te passen. Intervisietraining zetten we vaak ook in als afsluiting van een ontwikkelingstraject voor teams en organisaties.

Intervisie als instrument in leren zetten in jouw team? Maak een afspraak!

lEIDERSCHAP-eXPEDITIES

lei·der·schap (het; o) 1 het leider-zijn: het leiderschap op zich nemen 2 de gezamenlijke leiders 3 de eigenschap dat iem. goed is als leider: leiderschap tonen

ex·pe·di·tie (de; v; meervoud: expedities) 1 verzending 2 wetenschappelijke onderzoekingstocht 3 tocht om nieuwe gebieden te ontdekken in jezelf en buiten in de natuur.

Leiderschap-Expedities

Een nieuw team dat nog niet weet wat je aan elkaar hebt? Een team dat uit een lastige situatie komt? Een team met een stevige ambitie maar nog te weinig fundament? Dan is een leiderschaps-expeditie iets voor jullie!

“Onze leiderschaps- expeditie was één grote ontdekkingstocht. Niet alleen een ontdekkingstocht in de omgeving, maar meer een ontdekkingstocht in onszelf en in ons team.

Paula wist met haar scherpe opmerkingsvermogen vaak dwars door ons heen te prikken en zij wist de zaken die in ons onderbewuste speelde met haar vragen naar boven te halen. We hebben geleerd om te reflecteren op onszelf, geleerd om te reflecteren op de groepsdynamiek en we hebben geleerd om meer en open feedback te geven naar elkaar.

Daarnaast hebben we elkaars herkomst beter mogen leren begrijpen en we leerden dat onze vragen aan de coach, vaak beantwoord werden met een wedervraag om ons aan het denken te zetten. Bovenal hebben we geleerd om onze plek in te nemen in onze organisatie, zodat we daarna beter konden wortelen en groeien.”

A.H. Bresc

Al sinds 2013 , toen nog onder de vlag van Helden op Reis, organiseren en begeleiden we Leiderschap-Expedities: een innerlijke reis in combinatie met een avontuurlijke reis buiten in de natuur. Vele teams gingen jullie al voor!


Een leiderschap-expeditie is gericht op het onderzoeken van jouw leiderschap als persoon en jullie leiderschap als team. En hoe je dit kunt vergroten. Tijdens de expeditie kun je volop kansen creëren om te oefenen. En je leert lastige veranderingen te vertalen naar je dagelijkse praktijk. Dit doen we in meerdere aaneengesloten dagen op een mooie plek in de natuur in of buiten Nederland. Een leiderschap-expeditie is altijd maatwerk.

DSC00070

In 2015 is er een documentaire gemaakt over een groep trainees op leiderschap-expeditie. Op aanvraag laten we deze 40 minuten durende documentaire je graag zien! Een korte versie zie je hier.

Een leiderschap-expeditie is altijd een traject op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.

ethiek

ethiek (de; v ) 1 geheel van morele principes

“Wat is ethisch juist handelen? Hoe zit het met jouw persoonlijke ethiek? Wat zijn jouw normen en waarden en hoe vertaal je deze naar je dagelijks handelen op je werk? Wat is eigenlijk ‘goed’ en wanneer is ‘goed’ niet meer ‘goed’.

Moreel Beraad

Bij een dilemma of een morele vraag, gaat het om het vinden van het juiste midden. Wat is het juiste om te doen? En hoe bepaal je dit? Wat is eigenlijk ‘goed’ en wanneer is ‘goed’ niet meer ‘goed’.

Een moreel beraad is een specifieke vorm voor het toetsen van de heersende waarden, normen en principes waarin een moreel dilemma (met handelingsperspectief) centraal staat. Het gaat daarbij om een keuze waarbij altijd iemand of iets wordt benadeeld.

Bij een moreel beraad gaat het over het voeren van de dialoog. Het gaat niet over de ander overtuigen van jouw gelijk, maar om oprecht te luisteren naar de ander en deze te begrijpen door vragen te stellen.
Een moreel beraad wordt door een ervaren gespreksleider gefaciliteerd. De gespreksleider is altijd neutraal en heeft als enige doel om de dialoog te stimuleren en iedereen aan het woord te laten.

Opleiding tot gespreksleider Moreel Beraad

Nieuwe Mores en Delibera leiden samen gespreksleiders op zodat ze verhelderende gesprekken over morele dilemma’s kunnen faciliteren. Dit kunnen kleine dilemma’s van alle dag zijn, tot aan lastige keuzes in visievorming en strategie. We focussen hierbij op het leren toepassen van praktische handvaten voor een goed gesprek over morele dilemma’s. We leren gespreksleiders morele gesprekken te voeren waarbij het hart, de emotie en de bevlogenheid van professionals een plek krijgt in de gespreksvoering. Maar ook hun innerlijke worsteling en handelingsverlegenheid. De opbrengst is vaak (niet de beste maar:) de minst slechte keuze. En grote winst is ook dat je bij verschil van mening meer begrip voor elkaar krijgt, wat leidt tot betere samenwerking.

De eerstvolgende opleiding is op 8 november, 6 december en 17  januari 2024 in Bilthoven.  Meer over deze opleiding via de link hieronder:

Contact

Ik wil ook mijn eigen koers weer bepalen! 

Bel Paula 06-16610593 of vul het contactformulier in. We maken een vrijblijvende afspraak zodat jij weet hoe Nieuwe Mores je kan helpen.