Training gespreksleider moreel beraad

Verhelderende gesprekken voor het programma Dialoog & Ethiek van de Rijksoverheid

Je innerlijke vrijheid hervinden bij lastige handelingsdilemma's

“Je voert namens de Rijksoverheid beleid uit en je loopt daarbij aan tegen: – (onmogelijke opdrachten, wetgeving die onrechtvaardig kan uitpakken, grote spanningsvelden tussen de belanghebbende partijen,  onzekerheid en twijfel over hoe jouw beslissingen zullen uitpakken in de maatschappelijke werkelijkheid) – “Hoe blijf je als mens overeind binnen dat krachtenveld?”

Dan biedt moreel beraad als gespreksmethodiek, de  vrije ruimte om samen weloverwogen knopen door te hakken.

In onze driedaagse opleiding tot gespreksleider moreel beraad, staan jouw handelingsdilemma’s uit de dagelijkse praktijk centraal. Leren door te doen en direct aan de slag in je eigen omgeving. Je kunt na afloop op diverse manieren alledaagse dilemma’s als gespreksleider faciliteren om zo een gezamenlijke koers te bepalen. 

Nieuwe Mores en Delibera leiden samen gespreksleiders op zodat ze verhelderende gesprekken over morele dilemma’s kunnen faciliteren. Dit kunnen kleine dilemma’s van alle dag zijn,  tot aan lastige keuzes in visievorming en strategie. We focussen hierbij op het leren toepassen van praktische handvaten voor een goed gesprek over morele dilemma’s. We leren gespreksleiders morele gesprekken te voeren waarbij het hart, de emotie en de bevlogenheid van professionals een plek krijgt in de gespreksvoering. Maar ook hun innerlijke worsteling en handelingsverlegenheid. De opbrengst is vaak (niet de beste maar:) de minst slechte keuze. En grote winst is ook dat je bij verschil van mening meer begrip voor elkaar krijgt, wat leidt tot betere samenwerking.

Onze moreel beraad trainingen zijn in-company mogelijk vanaf 6 deelnemers. De trainingen worden gegeven door Leonard van Wijk en/of Paula Meijer.

Neem contact op voor een aanbod op maat.

Deze training is vanaf 6 deelnemers, in-company mogelijk.  

Een goede gespreksleider moet verschillende instrumenten (gespreksmethodes) in de gereedschapskist hebben: ‘one size fits all’ werkt niet bij morele dilemma’s omdat er in de praktijk grote verschillen zijn in de beschikbare tijd en de thematiek van een moreel beraad.

Voor wie

Deze opleiding is gericht op teamleden in uitvoeringsorganisaties, op junior, medior en senior niveau.

Praktisch

In deze driedaagse training leer je vooral door te doen! Na een korte introductie in de theorie, oefen je je vaardigheid als gespreksleider vanaf de eerste dag door zélf met elkaar moreel beraden te voeren. Tussen de trainingsdagen door, oefen je ook met morele beraden in je eigen werkpraktijk om je verder te bekwamen – met als bijvangst dat je hiermee de thema’s die leven onder medewerkers ophaalt, én ‘ambassadeur van het goede gesprek’ wordt.

Tussen de trainingsdagen in, zijn er online modules beschikbaar om zo voor een optimale verankering te zorgen. 

Je ontvangt na afloop een certificaat ‘gespreksleider moreel beraad’. 

Kenmerken

We leren je complexe problemen terug te brengen naar de eenvoud van een handelingsdilemma: wel of niet iets zeggen, wel of niet iets doen, wel of niet je twijfels uitspreken.

We leren je waarden én normen benoemen (= concrete gedragsregels bij die waarden) als richtinggevend en/of doorslaggevend bij het kiezen in dilemma’s.

In elk moreel beraad wordt naast het rationele denken en argumenteren, altijd ook gevraagd naar het gevoel of de emotie: omdat bijvoorbeeld een emotie als boosheid of bezorgdheid de verklikker is van één of meer waarden die in gevaar zijn of tekort komen. Hierbij stilstaan draagt bij aan het (her)ontdekken van ieders morele kompas.

Kenmerken

We leren je complexe problemen terugbrengen naar de eenvoud van een handelingsdilemma: wel of niet iets zeggen, wel of niet iets doen, wel of niet je twijfels uitspreken.

We leren je waarden én normen benoemen (= concrete gedragsregels bij die waarden) als richtinggevend en/of doorslaggevend bij het kiezen in dilemma’s.

In elk moreel beraad wordt naast het rationele denken en argumenteren, altijd ook gevraagd naar het gevoel of de emotie: omdat bijvoorbeeld een emotie als boosheid of bezorgdheid de verklikker is van één of meer waarden die in gevaar zijn of tekort komen. Hierbij stilstaan draagt bij aan het (her)ontdekken van ieders morele kompas.

Methodieken die je leert in onze training:

Korte methodes, die in een half uur tot een uur kunnen worden gebruikt op de werkvloer om ook bij tijdsdruk toch dilemma’s met elkaar in een team of afdeling beknopt te kunnen delen en bespreken:

De Neutrale Toeschouwer, waarbij gezamenlijk de plus- en de min-kant van een keuze op redelijkheid worden doordacht. Dit voorkomt discussie, én je organiseert je eigen ‘tegenstand’.

De Weegschaal, waarbij een moreel dilemma direct wordt omgezet in 2 positieve waarden die met elkaar botsen (terwijl je niet beide recht kunt doen).

Daarnaast maak je kort kennis met:

Socratische Dialoog (= de compactere moreel beraad-vorm van een socratisch gesprek) waarmee je samen zoekt naar wijsheid en moed: het gulden midden tussen lafheid en overmoed.

Dilemmamethode, waarbij een dilemma zorgvuldig in kaart wordt gebracht als ‘hoe te kiezen uit de minste van 2 kwaden’, en waarbij meerdere perspectieven (belanghebbenden) in kaart worden gebracht.

ethiek

ethiek (de; v ) 1 geheel van morele principes

Wat is ethisch juist handelen? Hoe zit het met jouw persoonlijke ethiek? Wat zijn jouw normen en waarden en hoe vertaal je deze naar je dagelijks handelen op je werk? Wat is eigenlijk ‘goed’ en wanneer is ‘goed’ niet meer ‘goed’. 

Contact

Ik wil ook mijn eigen koers weer bepalen! 

Bel Paula 06-16610593 of vul het contactformulier in. We maken een vrijblijvende afspraak zodat jij weet hoe Nieuwe Mores je kan helpen. 

Contact

Verder praten over wat Nieuwe Mores voor je kan betekenen? 

Bel Paula 06-16610593 of vul het contactformulier in. We maken dan een vrijblijvende afspraak.