SUPERVISIE

su·per·vi·sie (de; v) 1 sturend, leidinggevend toezicht: onder supervisie van 2 afstand nemen en verder kijken

afstand nemen en verder kijken

Supervisie is een beroepsmatige begeleiding, gericht op het leren van de werkervaring. Supervisie heeft als doel om het beroepsmatige functioneren te verbeteren en zelfsturend het eigen leerproces te blijven vormgeven. In supervisie behandelen we casuïstiek die wordt aangedragen door de cliënt, verbreden we het perspectief van de casus en gaat de cliënt zelf aan de slag in de praktijk. Zelfsturing staat bij supervisie voorop.

“Je staat voor een uitdagende klus. Met je business unit, je team of je organisatie. Je weet dat je iets belangrijks te doen hebt. En je wilt ethiek & zingeving in leiderschap borgen in de organisatie. Daarmee geef je deze belangrijke aspecten een volwaardige plek. Soms twijfel je wat jouw juiste stappen zijn, in welke volgorde jij de zaken aan moet pakken of weet je niet zeker of je het hele complexe veld goed in kaart hebt.

Supervisie staat op zichzelf en kan ook goed ingezet worden naast een (lopend) organisatie-, veranderings-,  of ander begeleidings- traject. Je bent welkom met jouw vragen. Ook als deze nog niet helemaal helder zijn. Daar is Nieuwe Mores ook voor.

Ook mogelijk

Een moreel dilemma beraad is een specifieke vorm voor het toetsen van de heersende waarden, normen en principes waarin een moreel dilemma centraal staat. Het gaat daarbij om een keuze waarbij altijd iemand of iets wordt benadeeld.

Lopen jullie aan tegen een dilemma? Neem contact met me op. Wie weet kan een moreel dilemma beraad iets voor jullie doen!  

Worstel jij ook met de doorvertaling van ethiek & zingeving in leiderschap en de borging in bedrijfsvoering en cultuur?

Ik maak tijd voor je. Mail of bel me voor een vrijblijvende afspraak. Je weet dan direct hoe Nieuwe Mores je kan helpen. 

ethiek

ethiek (de; v ) 1 geheel van morele principes

Wat is ethisch juist handelen? Hoe zit het met jouw persoonlijke ethiek? Wat zijn jouw normen en waarden en hoe vertaal je deze naar je dagelijks handelen op je werk? Wat is eigenlijk ‘goed’ en wanneer is ‘goed’ niet meer ‘goed’. 

zin·ge·ving (de; v) 1
het zoeken naar de betekenis, het doel van het leven De ziel in zakelijkheid.

in·clu·sie (zelfst. naamwoord) 1
met insluiting van alles wat er is en wat zich aandient.

Contact

Ik wil ook mijn eigen koers weer bepalen! 

Bel Paula 06-16610593 of vul het contactformulier in. We maken een vrijblijvende afspraak zodat jij weet hoe Nieuwe Mores je kan helpen. 

Contact

Verder praten over wat Nieuwe Mores voor je kan betekenen? 

Bel Paula 06-16610593 of vul het contactformulier in. We maken dan een vrijblijvende afspraak.